Integrale veiligheidscontrole in Maastricht: Samenwerking voor een veiliger stad

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Donderdagmiddag- en avond 7 maart wordt er in Maastricht een grote integrale veiligheidscontrole uitgevoerd op het Radiumplein. De controle wordt gekenmerkt door efficiëntie en effectiviteit in de aanpak van verkeersveiligheid en criminaliteit, dankzij de samenwerking met verschillende partners. De controle zal naar verwachting de hele donderdagavond in beslag nemen, en de resultaten zullen op vrijdag bekend worden gemaakt.

Samenwerking tussen diverse organisaties

Organisaties zoals de Gemeente Maastricht, het Openbaar Ministerie (afpakteam), Politie, Belastingdienst, Sociale Recherche, Douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, RDW en de Dienst Vervoer en Ondersteuning nemen deel aan de controle. Daarnaast zullen ook medewerkers van verschillende politie-afdelingen en -teams, evenals politiecollega’s van enkele aangrenzende korpsen, deelnemen. Deze brede samenwerking geeft de controle een internationaal karakter, wat essentieel is voor de aanpak van rondtrekkende criminele bendes.

Focus op verkeersveiligheid en criminaliteitsbestrijding

De controle richt zich niet alleen op het bevorderen van verkeersveiligheid, maar dient ook om beter zicht te krijgen op wie zich in Maastricht begeeft. De staat van voertuigen en het gedrag van weggebruikers worden gecontroleerd, en daarnaast wordt er aandacht besteed aan veelvoorkomende criminaliteit zoals zakkenrollen, winkeldiefstallen, inbraken en voertuigcriminaliteit, die vaak gelinkt kunnen worden aan internationaal rondtrekkende criminele bendes.

Preventie en bewustwording

Naast de handhaving van de veiligheid, is er ook aandacht voor preventie en bewustwording. Inwoners en bezoekers worden geïnformeerd over preventieve maatregelen die ze zelf kunnen nemen om criminaliteit te voorkomen. Dit kan variëren van het goed opbergen van waardevolle spullen tot het bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden als verkeersdeelnemer.

Een traditie van veiligheidscontroles

Hoewel er in het verleden regelmatig vergelijkbare veiligheidscontroles zijn georganiseerd in en rond Maastricht, valt deze controle op door de omvang van het geheel en de vele deelnemende organisaties. Op deze manier wordt er integraal en zelfs internationaal gewerkt aan een veilig Maastricht.