Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid in Maastricht gestart

4 maanden geleden gepubliceerd

Op donderdag 28 maart is de Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid in Maastricht officieel van start gegaan. De startbijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 110 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, verenigingen, buurtnetwerken, stichtingen en bedrijven.

Doel van de Coalitie

De Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid is een initiatief van de gemeente Maastricht en Samen voor Maastricht. Het doel van de coalitie is om kennis over eenzaamheid te delen, goede voorbeelden tegen eenzaamheid in de stad te laten zien, elkaar te ontmoeten en te netwerken, te ontdekken wat de bijdrage van iedereen kan zijn tegen eenzaamheid en een stappenplan op te zetten om activiteiten rondom dit thema uit te breiden.

Samenwerking tegen eenzaamheid

Tijdens de startbijeenkomst hebben de deelnemende partijen actief samengewerkt om ideeën en oplossingen te vinden voor het probleem van eenzaamheid. Na deze bijeenkomst gaan Samen voor Maastricht, de gemeente en een aantal kartrekkers uit de Coalitie aan de slag met een plan om activiteiten in de stad op te zetten. Dit plan wordt gedeeld met alle deelnemers van de Coalitie, met het doel om hun bijdragen in beeld te brengen en verder te bespreken in een vervolgbijeenkomst.

De Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid maakt deel uit van het Lokale Plan van Aanpak tegen Eenzaamheid 2023-2025. De bedoeling is dat de uitdaging om eenzaamheid aan te pakken breder wordt gedragen. Verschillende disciplines werken samen om een ​​duurzame oplossing te vinden voor het probleem van eenzaamheid.

Reacties van de wethouders

Wethouder Alain Garnier van gezondheid en Wethouder Jeroen Hoenderkamp van Welzijn waren ook aanwezig bij de bijeenkomst. Beiden spraken hun waardering uit over de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Ze benadrukten het belang van samenwerking in de strijd tegen eenzaamheid en keken uit naar de ideeën en activiteiten die uit deze coalitie zullen voortkomen. De gemeente heeft aangegeven mee te denken en te faciliteren waar nodig en mogelijk.