Nieuw Signaalpunt Maastricht tegen Eenzaamheid opent op 1 maart

5 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 1 maart kunnen zowel inwoners als professionals terecht bij het Signaalpunt Maastricht tegen Eenzaamheid. Dit nieuwe initiatief is bedoeld om zorgen over eenzaamheid te delen en om hulp te zoeken voor mensen die worstelen met eenzaamheid.

Hoe werkt het signaalpunt?

Het signaalpunt is een plek waar mensen hun zorgen over eenzaamheid kunnen delen. Dit kan gaan om zorgen over een buur, familielid of patiënt, maar ook om mensen die zelf worstelen met eenzaamheid. De signalen die binnenkomen bij het signaalpunt worden opgepakt door Humanitas Maastricht-Heuvelland. Zij gaan in gesprek met de betreffende persoon en proberen samen de situatie te verbeteren.

Afhankelijk van de behoeften van de persoon, kan er gekeken worden naar verschillende oplossingen. Dit kan variëren van deelname aan buurtactiviteiten, samen eten in een sociaal restaurant, tot het koppelen aan een (vrijwilligers-)maatje voor wekelijkse afspraken.

De rol van inwoners en professionals

Wethouder Jeroen Hoenderkamp van Wmo en Welzijn benadrukt dat het signaalpunt er ook is om inwoners en professionals alert te maken op signalen van eenzaamheid. Hij moedigt aan om het gesprek aan te gaan met mensen waarvan vermoed wordt dat ze eenzaam zijn, en hen aan te sporen om zelf of met toestemming namens hen een melding te doen bij het signaalpunt.

Eenzaamheid in Maastricht

In Maastricht geeft 50% van de inwoners aan weleens of regelmatig last te hebben van gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid is een complex probleem met verschillende oorzaken en is niet met één aanpak op te lossen. Er heerst ook een taboe op eenzaamheid; niet iedereen durft over zijn gevoelens van eenzaamheid te praten.

Het Signaalpunt Maastricht tegen Eenzaamheid is één van de manieren om eenzaamheid aan te pakken. Het maakt deel uit van de Lokale Aanpak Eenzaamheid Maastricht 2023-2025. In de komende drie jaar investeert Maastricht in verschillende acties om eenzaamheid te bestrijden, gefinancierd vanuit het landelijke actieprogramma Een Tegen Eenzaamheid. Naast het signaalpunt wordt er ook gewerkt aan buurtactiviteiten en campagnes voor meer bewustwording.