Herstel ingestort rondeel de Vief Köp in Maastricht in volle gang

29 dagen geleden gepubliceerd

De restauratie van het ingestorte rondeel de Vief Köp in het stadspark van Maastricht is momenteel in volle gang. Stenen worden gedemonteerd en, waar mogelijk, hersteld. De stenen die niet meer bruikbaar zijn, worden vervangen door nieuwe van Naamse hardsteen.

Authentieke bewerking

Volgens projectleider Ron Werné wordt er een proefopstelling gemaakt met de nieuwe stenen, die op authentieke wijze worden bewerkt. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed houdt nauwlettend toezicht om te controleren of de juiste technieken worden gebruikt.

Er wordt ook een codesysteem gebruikt om te registreren waar de stenen oorspronkelijk zaten. Dit zorgt ervoor dat ze later op exact dezelfde plek kunnen worden teruggeplaatst. De gedemonteerde stenen liggen momenteel op stapels in een deel van de vijver dat is drooggelegd.

Unieke stadsmuur

Voorafgaand aan de restauratie van de in 2019 ingestorte delen, werd uitvoerig historisch onderzoek gedaan. De stadsmuur van Maastricht is uniek in Europa vanwege de verschillende ‘tijdslagen’ die over elkaar liggen. Hierdoor zijn er nieuwe ontdekkingen gedaan over de structuur en het gebruik van de muur.

Weergang zichtbaar maken

Het zestiende-eeuwse pad langs de vestingmuur, de zogeheten weergang, zal ook weer zichtbaar worden gemaakt. Dit pad werd ooit gebruikt door verdedigers om belegeraars in de gaten te houden. Naar verwachting zal de restauratie van het rondeel de Vief Köp tegen het einde van dit jaar voltooid zijn.