Fysieke aanmeldingen mogelijk bij Montessori College Maastricht

29 dagen geleden gepubliceerd

Leerlingen die dat willen, kunnen zich volgende week fysiek aanmelden bij het nieuwe Montessori College Maastricht (MCM). Gedurende de komende week, de landelijke centrale aanmeldweek, zal er elke werkdag tussen 15.30 en 17.00 uur iemand van de school aanwezig zijn in het pand aan de Bergmansweg 1.

Dubbele aanmeldingen mogelijk

In de nieuwe situatie met twee scholenkoepels, kunnen leerlingen zich desgewenst voor twee scholen aanmelden. Dit is een breuk met het verleden, waarin leerlingen zich bij scholenkoepel LVO, die alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht onder zijn hoede heeft, slechts op één school konden inschrijven.

Open dag en MCM Experiences

De open dag van het MCM eind februari trok ruim 500 geïnteresseerden. Daarnaast hebben meer dan vijftig kinderen al een dagdeel kennisgemaakt met het onderwijsaanbod tijdens de zogenaamde MCM Experiences.

Toekomstplannen

Het Montessori College Maastricht heeft nu een vwo-profiel, maar wil in de toekomst een brede school worden. De school biedt leerlingen met een vmbo/tl- of een tl/havo-advies de mogelijkheid om in gesprek te gaan over een ‘kansrijke’ plaatsing. Dit is echter maar voor een zeer beperkte groep mogelijk en daar zitten allerlei juridische haken en ogen aan.

Renovatie pand

Het pand aan de Bergmansweg 1, een oud schoolgebouw, wordt grondig gerenoveerd voordat het in augustus in gebruik kan worden genomen. Het MCM heeft hiervoor 1,3 miljoen euro van de gemeente ontvangen.